ISAF - Tehnički kurs za trenere

10-16. novembar 2014, Golubac