ЈЕДРИЛИЧАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА

Кнез Михаилова 7/2

11000 Београд, Србија

тел:+381 11 334-6369 

жр: 355-1028015-04

ПИБ: 101288225

e-mail: sailingbelgrade@gmail.com 

О САВЕЗУ

 

Једриличарски савез Београда (ЈСБ) је самосталан, добровољан, невладин, неполитичан и непрофитни градски грански спортски савез за град Београд у области једрења као гране спорта.

Циљ ЈСБ је: да својим деловањем доприноси развоју, афирмацији и промоцији једриличарског спорта у Београду и Републици Србији и повећању бављења једрењем у свим сегментима становништва;

да промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење једрењем;

да обавља послове којима се обезбеђују услове за праћење, развој и унапређење врхунских спортских резултата у једрењу;

да омогући организовање и спровођење једриличарских спортских манифестација  и такмичења,

да обезбеди пружање помоћи у остваривању међународне спортске сарадње

УПРАВНИ ОДБОР ЈСБ

ПРЕДСЕДНИК

Душан Јањић

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Бранислав Ерац,

ЧЛАН

Мирослав Петковић

ЧЛАН

Борис Ађански

ЧЛАН

Драган Ђорђевић

ЧЛАН

Бранко Видовић

ЧЛАН

Влада Радуловић

ЧЛАН

Рзнић

ЧЛАН

Лаза Јовановић

 

 

Copyright ©JSB, Sva prava zadržana. Jedriličarski Savez Beograda