JEDRILIČARSKI SAVEZ BEOGRADA

INTERNACIONALNA JEDRILIČARSKA REGATA

ZA KLASU OPTIMIST

 

TROFEJ BEOGRADA 2015

grad BEOGRAD

SEKRETARIJAT ZA SPORT i OMLADINU

 

 

 

[INFORMACIJE]        [ RASPIS]      [ REZULTATI ]        [ PRIJAVE ]     [ SLIKE ]          [ VREME ]

 

 

 

РАСПИС ЗА РЕГАТУ

 

  

 

1       Datum i mesto održavanja

1.1         Regata će se održati od 10.10.2013 do 111.10.2015. godine u Bezanijskom zimovniku ispred AJK Beograd.                     

2       Pravila

2.1   Regata će se održati prema pravilima kako su definisana u Regatnim Pravilima 2013 – 2016.

2.2   Primenjivaće se pravila klase, Pravilnik regata JSS, ovaj Raspis i Uputstva za jedrenje.

3        Klase

3.1    Regata se raspisuje za klasu Optimist i kategorije: pobednik, dečaci, devojčice, dečaci do 12, devojčice do 12,

3.2      Regata je kriterijska, sa koeficijentom jačine 1.35

4       Pravo nastupa i prijava takmičara

4.1   Pravo nastupa imaju takmičari koji su uredno registrovani kod nacionalnog saveza za 2015. godinu.

4.2   Oznake na jedrima moraju biti u saglasnosti sa Regatnim Pravilima i Pravilima klase.

4.3         Preliminarne prijave slati do4.10.2015. godine na e-poštu:  ajkbeograd@yahoo.com .

5       Vreme registracije i starta

5.1         Registracija takmičara će se obaviti 9.10.2015. do 11 sati  u kancelariji regate.

5.2         Prilikom registracije takmičari neće plaćati startninu.

5.3         Otvaranje regate će se obaviti 10.10.2015 u 11 sati na terasi kluba.

5.4         Upozoravajući signal prve trke planiran je 10.10.2015. u 12 sati.

5.5         Raspisano je 6 trka, a regata je važeća ako se održi najmanje 3.

6       Uputstva za jedrenje

6.1   Uputstva za jedrenje će biti dostavljena svakom klubu prilikom registracije takmičara.

6.2         Uputstva za jedrenje će biti istaknuta na Službenoj oglasnoj tabli.

7       Kursevi

7.1         Regatno polje i regatni kursevi će biti prema Uputstvima za jedrenje.

8          Kazne za prekršaj pravila

8.1   Primenjivaće se prilog P Regatnih pravila.

9     Bodovanje

9.1  Primenjivaće se Low Point System (Sistem jednostavnog bodovanja), prema pravilu A4.1 Regatnih pravila.

9.2     Najslabiji rezultat se odbacuje ako se održi više od 3 trke.

10     Trofeji i nagrade

10.1     Organizator je obezbedio pehare i medalje za prvoplasirane u svakoj kategoriji

10.2     Broj dodatnih nagrada zavisi od sponzora.

11          Smeštaj

11.1     Smeštaj jedrilica na placu ispred kluba.

11.2     Za sve takmičare obezbeđen jedan obrok na vodi dnevno .

12     Odgovornost

12.1  Svaki takmičar startuje na vlastitu odgovornost. Organizator ne prihvata bilo kakvu odgovornost za moguće štete ili udes takmičara, jedrilica, opreme ili trećih lica, pre, za vreme i posle regate.